Met een transitieplan richting een eerstelijnsnetwerk

De verplichting van een importeur om te komen tot een eerstelijnsnetwerk dwingt een dealer om afscheid te nemen van een sub-dealer. Met een andere sub-dealer wenst hij een samenwerkingsverband aan te gaan. Dat resulteert in een ongebruikelijke situatie die impact heeft op alle betrokken partijen. Tegelijkertijd is door de importeur een duidelijke tijdslijn afgesproken. Om ongewenste sancties te voorkomen moet voor een bepaalde datum een concreet plan worden gepresenteerd.

Samen met de betrokken dealers heeft bovitz in vier weken tijd een concreet transitieplan opgesteld. Daarin is uitvoerig stilgestaan bij de wijze van samenwerken. Zonder goedkeuring van de importeur komt immers het voortbestaan van beide dealers in het geding. De oplossing die is gekozen is uniek in Nederland. Het samenwerkingsverband sluit daarbij naadloos aan bij de visie van de importeur.

Ook is een investeringsagenda opgesteld. Deze geeft per locatie inzicht in de benodigde investeringen die binnen 2 jaar worden verwacht. De groei van het aantal werkplaatsen (bruggen) maakt eveneens onderdeel uit van deze agenda. Door de wijzigingen in het bewerkingsgebied dient adequaat te worden ingespeeld op de nieuwe situatie en toekomstige ontwikkelingen.

De dealer wordt afgerekend op de verkoopresultaten die hij in zijn gebied realiseert. Ook het gebied van de opgezegde sub-dealer dient intensief te worden bewerkt. Daarom is een uitgebreide marketingkalender opgezet. Per regio en per periode is inzichtelijk welke acties worden ondernomen.

Het transitieplan bevat ook een SWOT analyse van beide dealers. Acties die verband houden met deze analyses zijn samengevoegd in een actieplan. Dit overzicht is aangevuld met acties die ontstaan door de transitie die gaat plaatsvinden. Nauwgezet kunnen deze acties de komende maanden worden uitgevoerd.

Tot slot is de importeur duidelijk aangegeven waar hulp gewenst is. Die hulpvraag richt zich niet alleen op de financiƫle kant van de transitie. Marketingondersteuning hoort daar ook bij. Evenals het gezamenlijk blijven beoordelen van de ontwikkelingen in het gebied. De uitkomst van die evaluatie is belangrijk. Die bepaalt uiteindelijk of de nieuwe gebiedsindeling volstaat om het gebied optimaal te kunnen bewerken.

Met een transitieplan richting een eerstelijnsnetwerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.