transitieplan

Diverse importeurs zijn bezig met een transitie van haar of zijn dealernetwerk. Dikwijls wordt automobielbedrijven dan gevraagd om een transitieplan op te stellen (al dan niet op basis van of in combinatie met een gebiedsdossier). Een dergelijk transitieplan is vervolgens cruciaal: het kan grote invloed uitoefenen op het voortbestaan van uw onderneming. Het plan is nodig voor het vertrouwen van externe partijen zoals uw importeur. Bovitz heeft reeds talloze dealerbedrijven (succesvol) geholpen met de totstandkoming van een transitieplan.

Afbeelding2

Het transitieplan neemt uw bedrijfsplan als uitgangspunt en geeft inzicht in:

· uw bewerkingsgebied
· uw locatiebeleid
· de fusie of overname agenda
· benodigde inspanningen
· benodigde investeringen
· hulpvraag aan uw importeur
· concrete verbeterpunten
· agenda en planning
· beoogde eindsituatie

 

Indien u meer wilt weten over het transitieplan of samen met ons een plan wilt opstellen kunt u contact met ons opnemen. Of kijk op ons blog.