samenwerking

Bovitz is een kleine organisatie verbonden met een ‘flexibele schil’ van professionals. Zo kunnen we, afhankelijk van de uitdaging, meer of juist specifieke expertise inzetten. Dankzij dit ecosysteem zijn we in staat opdrachtgevers op-maat-oplossingen te bieden. En dus werken we regelmatig samen met andere bureaus of zelfstandige professionals.

Hieronder staan deze partners. Klik op hun naam of logo om direct door te linken naar de website.

 


Refine-IT helpt bedrijven om meer in hun data te ontdekken en
verbanden en trends beter te begrijpen.
Dit doen ze door de bouw van interactieve analyse en
rapportage oplossingen. Én Refine-IT bouwt webapplicaties
gericht op de automobielbranche zoals DELIGHT.


7fans gelooft in de kracht van inspireren

7fansSocial Media kan elk bedrijf helpen om meer bekendheid te krijgen,
meer (tevreden, winstgevende) klanten, meer engagement,
meer traffic naar website, meer fans, meer PR, meer buzz.
7Fans helpt de passie van bedrijven om te zetten in een  Social Media
Strategie waarbij de krachten van Social Media optimaal worden benut.


TestaduraTestadura maakt business
intelligence oplossingen op maat

De hoeveelheid tijd die verloren gaat met het verzamelen, ordenen en verifiëren
van informatie in de doorsnee organisatie, past eigenlijk niet meer bij deze tijd.
Testadura maakt rapportage oplossingen vanuit de gedachte dat de
informatievoorziening in een organisatie als een geheel moet worden beschouwd.


Van Wilgenburg leert medewerkers en leidinggevenden
hoe processen zelf duurzaam te verbeteren

De praktijk van Arjan van Wilgenburg richt zich op Lean training,
coaching en interim management bij dienstverleners, overheid en het MKB.
Gericht op het duurzaam verbeteren van de resultaten voor de organisatie,
de medewerkers en klanten. Voorbeelden van verbeteringen zijn het
verkorten van de doorlooptijd, het verhogen van de klantwaarde en het verbeteren
van de financiële resultaten.

Arjan is als partner tevens werkzaam voor bovitz.