Bedrijfspresentatie (i)

Een grote Nederlandse onderneming op het gebied van automotive-logistiek vroeg bovitz om een aantal bedrijfspresentaties ´onder handen te nemen´. Deze presentaties die zowel voor intern als voor extern gebruik zijn bedoeld, hebben wij – in nauw overleg met de opdrachtgever – in een aantal stappen geschikt gemaakt voor de toehoorders.

Daarbij is gekeken naar de volgende onderdelen:

Afbeelding13

  • Onderwerp: aanleiding, doelstelling en kernboodschap
  • Publiek: toeschouwers met hun samenstelling, voorkennis en hun locatie
  • Structuur: verhaallijn, lengte van de presentatie, taal en taalgebruik
  • Lay-out: eenduidigheid, leesbaarheid, zakelijkheid, grafische ondersteuning
  • Toepassing: informatief  versus acquirerend; eenmalig versus integraal onderdeel bedrijfspresentatie
  • Materiaal: digitaal, hand-out, input voor brochure

 

Uiteindelijk zijn door bovitz twee nieuwe presentaties aangeleverd. Deze zijn direct ingezet door de opdrachtgever. De presentaties zijn zodanig opgebouwd dat de opdrachtgever ze eenvoudig kan (her)gebruiken als basis bij nieuwe presentaties (voor intern én extern gebruik).

 

Meer informatie over een bedrijfspresentatie kunt u hier vinden. Heeft u vragen of kunt u onze hulp gebruiken dan verwijzen we u graag naar onze contactpagina.